“Lęborskie Wydarzenia 2019” – agenda

Lębork, dnia 07 czerwca 2019 r. 

                                                                       Szanowni Państwo

 

            W imieniu organizatorów XIII Lęborskich Wydarzeń przedstawiamy agendę tegorocznych spotkań, informując zarazem, że naszym partnerem  jest Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego:

XIII Międzynarodowa Konferencja Między nauką i praktyką. Prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji. Czytaj dalej “Lęborskie Wydarzenia 2019” – agenda

Unieście’2019 – dwa jubileusze

100 lat kurateli – 20 lat WSKS

W dniach 15-17 maja odbył się kolejny zjazd szkoleniowy połączonym z Walnym Zgromadzeniem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Tradycyjnie spotkaliśmy się w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Krokus” w Unieściu. Spotkanie miało podwójnie uroczysty charakter, albowiem zbiegły się dwa jubileusze – stulecie kuratorskiej służby sądowej i dwudziestolecie działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych .

Czytaj dalej Unieście’2019 – dwa jubileusze