Nareszcie w Internecie

Witam Państwa!

Fot. Prezes Stowarzyszenia

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, którego mam zaszczyt być prezesem, stale się rozwijając, szuka nowych dróg umacniania statusu zawodowego kuratora sądowego, podnoszenia kwalifikacji tej grupy zawodowej poprzez organizowanie szkoleń i konferencji międzynarodowych, wreszcie dążenia do zwiększenia efektywności wykonywania orzeczeń sądowych, z myślą o poprawie stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, tak nadwątlonego w ostatnich latach.

Realizowanie zadań, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie wymaga stałego poszukiwania nowych rozwiązań, udoskonalania i wdrażania istniejących programów, rozwoju warsztatu pracy kuratora sądowego, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki i metod oddziaływania na środowisko osób skazanych.
Niniejszy serwis ma służyć celom promocji osiągnięć Stowarzyszenia na gruncie probacji, upowszechniania wiedzy opartej na doświadczeniu specjalistów, wymianie poglądów i dyskusji, któremu to celowi posłuży forum dyskusyjne, uruchomione w najbliższym czasie. Zachęcam Państwa do odwiedzania naszego serwisu, który będzie regularnie aktualizowany. Zachęcam również do współredagowania jego treści, poprzez nadsyłanie materiałów, bądź też wszelkich propozycji czy sugestii odnośnie zawartości serwisu.

Dodaj komentarz