Amerykanie w kraju nad Wisłą

Na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Okręgowego w Poznaniu i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, w dniach od 26 września do 5 października 2005 roku, przebywała w Polsce z rewizytą delegacja ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


Piotr Burczyk i Todd Jarmstad


Piotr Burczyk i Melisa Cahill

Amerykanie, wśród których znaleźli się kuratorzy ze stanów Teksas i Pensylwanii, uczestniczyli w obfitującym w spotkania i konferencje programie, odwiedzając między innymi Poznań, Gniezno, Piłę, Gdańsk oraz Warszawę. Poznali funkcjonowanie probacji w Polsce, organizację zakładów karnych i poprawczych, wizytując Zakład Karny we Wronkach i Zakład Poprawczy w Trzemesznie. Nie zabrakło również akcentów oderwania od spraw zawodowych. Amerykanie z dużym zaciekawieniem i entuzjazmem poznawali historię ziem polskich, polską kulturę, zabytki i atrakcje turystyczne. Zwiedzili pierwszą stolicę Polski, pod urokiem której pozostają po dzień dzisiejszy. Ujrzeli zamek w Malborku, spędzili miło czas w Poznaniu oraz Gdańsku.

Podczas pobytu w Pile, 30 września, doszło do podpisania umów o współpracy, które owocować będą w kolejnych latach. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych oraz amerykański Narodowy Związek Kadr Kierowniczych Probacji, a także Teksański Związek Probacji, stawiają sobie za cel wzajemne wzbogacanie wiedzy na temat systemów probacji, także poprzez wymianę kadr, nabywających nowych doświadczeń, zawierających przyjaźnie, które staną się podwaliną długoletniej współpracy polsko-amerykańskiej.

Dodaj komentarz