Unieście 2006

W tradycji Stowarzyszenia zapisały się organizowane nad morzem konferencje, łączące w sobie funkcje szkoleniowo-integracyjne i członkowskie. Jak co roku i tym razem, w maju, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zorganizuje konferencję kuratorów zawodowych.


Unieście 2004. Na zdjęciu: Maria Palmer, David Thomas, Piotr Burczyk i Krzysztof Józefowicz

Od 24 do 26 maja mieć będzie miejsce konferencja poświęcona tematowi przewodniemu „Probacji – wychowaniu do wolności”. Patronat naukowy nad konferencją obejmą przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z nadzieją oczekujemy uczestnictwa przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, z Wydziału ds. kurateli. Od trzech lat uczestniczą w nich przedstawiciele probacji z zagranicy, czyniąc je międzynarodowym forum wymiany poglądów, metod pracy i koncepcji rozwoju systemów probacji.


Unieście 2005. Po raz kolejny z udziałem delegacji Zjednoczonego Królestwa.

W ubiegłym roku skupiając się na „Udziale kuratora sądowego w środowisku lokalnym”, gościliśmy delegację angielską z Okręgu Sheffield, z którym w 2002 roku podpisaliśmy umowę o długofalowej współpracy. Swoją obecność zaznaczyła również delegacja naszych zachodnich sąsiadów. Kuratorzy z Anglii zaprezentowali audytorium zasady funkcjonowania angielskiej probacji w oparciu o nowo uchwaloną przez Izbę Gmin ustawę. 2006 rok zaowocuje wizytą delegacji amerykańskiej, która gościć będzie w Polsce w ramach nawiązanej wzajemnej współpracy opartej o stosowne umowy. Zarząd Stowarzyszenia wyraża przekonanie, że kolejna z konferencji okaże się równie atrakcyjna merytorycznie i organizacyjnie, jak wcześniejsze spotkania.

Dodaj komentarz