Akty prawne w dziale Pliki…

W dziale Pliki zamieściłem do pobrania w formacie .pdf, teksty trzech ustaw. Jako pierwsze publikuję ustawę o kuratorach sądowych, ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz prawo o ustroju sądów powszechnych. W niniejszym dziale będą zamieszczane m.in. akty prawne bezpośrednio związane z pracą kuratora sądowego i przydatne podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Dodaj komentarz