Probacja w Zjednoczonym Królestwie…

Dział Pliki wzbogacił się o materiał, którego autorem jest David Thomas, Z-ca Kuratora Okręgowego Okręgu Shefield, od lat współpracującego w ramach dwustronnej umowy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. Przygotowane opracowanie porusza zagadnienia związane z systemem probacji w Wielkiej Brytanii. Zostało ono zaprezentowane i omówione na konferencji w Mielnie w 2005 roku. Zainteresowanych odsyłam do naszej Plikowni.

Dodaj komentarz