O ZKSS-ach…

W dziale Artykuły znajdziecie nowy materiał poświęcony Zespołom Kuratorskiej Służby Sądowej w ujęciu ich funkcjonowania od momentu wejścia w życie Ustawy o kuratorach sądowych. Autor przedstawia również pożądane w jego ocenie kierunki zmian i stara się znaleźć odpowiedź jaka powinna być przyszłość funkcjonowania Zespołów KSS. Zachęcam do zapoznania się z artykułem, zarówno kuratorów zawodowych, których niejako temat dotyczy z urzędu, ale także kuratorów społecznych, których funkcjonowanie w systemie, również leży w zainteresowaniu Autora tekstu. Zapraszam do dyskusji na ten i inne tematy na Forum WSKS, a nadto kuratorów zawodowych do udziału w sondzie dotyczącej bieżącego obciążenia sprawami.

Dodaj komentarz