Konferencja metodyczna w Pile…

Już za kilka dni, 9 marca 2006 roku, odbędzie się zorganizowana przez kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Pile, konferencja metodyczna poświęcona problematyce przemocy w rodzinie. Konferencja jest wspólnym dziełem kuratorów dla dorosłych i rodzinnych zrzeszonych w WSKS. Zespołowi przygotowującemu konferencję w składzie: Marzena Bazimierowska, Dorota Gajewska-Wowk, Magdalena Grabowska i Alicja Piechota, życzymy spektakularnego sukcesu.

Dodaj komentarz