Raporty – stan kurateli w Polsce…

W dziale Pliki znajdziecie dwa szczegółowe raporty dotyczące stanu kurateli w Polsce. Jeden opracowany przez Zespół Ministerstwa Sprawiedliwości, drugi przez Zespół Krajowej Rady Kuratorów.

Dodaj komentarz