Program szkoleniowy z Funduszu Phare…

W dziale Artykuły znajdziecie materiał prezentujący pilotażowy projekt szkoleniowy, jaki został opracowany przez kuratorów okręgu poznańskiego, zrzeszonych w WSKS. Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie projektu i stosowną dotację otrzymało z funduszy europejskich.

Dodaj komentarz