Budapeszt 2006 – relacja z konferencji

W dniach 1-3 marca 2006 roku, odbyła się w Budapeszcie konferencja międzynarodowa „Rozwój probacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej”. Konferencja została zorganizowana przez Europejskie Centrum Probacji, które ma swoją siedzibę w Holandii. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Niemiec, Węgier, Irlandii, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Holandii, Polski, Rumuni, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tadżykistanu, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Nasz kraj reprezentowali z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości – Pani Sędzia Urszula Wieczorek, Pani Magdalena Niewiadomska oraz Pani Agnieszka Bochniewicz – reprezentująca Centralny Zarząd Więziennictwa, zaś z ramienia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych – Pani Renata Mejri, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Pile, Pan Antoni Zabłocki, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Żaganiu oraz autorka relacji, Dorota Wróblewska – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Kościanie.

W dniu 2 marca 2006 roku konferencja odbywała się w Węgierskim Parlamencie. Otworzył ją Pan Józef Petretei – Minister Sprawiedliwości, który przedstawił założenia polityki socjalnej i karnej Węgier oraz etapy rozwoju probacji. Kolejny wykład został poświęcony Europejskiemu Centrum Probacji, które organizowało konferencję. Sekretarz generalny CEP – Pan Leo Tigges przedstawił podstawowe założenia organizacji, zrzeszającej członków 26 państw Europy i działającej na rzecz rozwoju probacji od 25 lat. Następnie przemawiała Pani prof. Katalin Gonczol. Wykład dotyczył tendencji i dylematów w przeprowadzaniu reform w polityce karnej Węgier. Rozwój probacji w Europie przedstawił prof. Anton van Kalmthout, wykładowca prawa karnego Uniwersytetu van Tilbury w Holandii. Kolejny wykład Pani Erzsebet Hatvani – Dyrektora generalnego Węgierskiego Biura Sprawiedliwości, dotyczył doświadczeń w reformowaniu służb probacyjnych. Pani Hatvani przedstawiła również nowe elementy, które mają zostać wprowadzone do Węgierskiego systemu probacji, np. mediacja. Rozwój probacji w Polsce przedstawiła Pani Magdalena Niewiadomska. Kolejne zajęcia miały charakter warsztatowy. Pierwsze dotyczyły początków probacji w poszczególnych krajach. Poruszone zostały zagadnienia wsparcia politycznego, trudności ekonomicznych, projektów rozpoczynających powstawanie probacji w poszczególnych państwach, problemów ich wprowadzania i sposobów ich rozwiązywania. Omówiono również metody pracy ze skazanymi wobec, których orzeczono kary wolnościowe, w krajach, w których nie istnieją służby kuratorskie. Kolejne zajęcia warsztatowe zostały poświęcone kwalifikacjom, wykształceniu oraz szkoleniu kuratorów i kandydatów na kuratorów a także rodzajom prowadzonych spraw (dozorów, nadzorów, dozorów nad warunkowo zwalnianymi z zakładów karnych, karze ograniczenia wolności) i sposobom ich prowadzenia.

W dniu 3 marca 2006 roku konferencja odbywała się w Hotelu Benczur, w którym mieszkaliśmy i rozpoczęła się od zajęć warsztatowych. W trakcie pierwszego spotkania członkowie grup omawiali rodzaje wsparcia otrzymywanego od rządu oraz organizacji pozarządowych. Została podjęta tematyka roli mediów w promowaniu systemu probacji w poszczególnych krajach. Omówiono zaangażowanie Policji, więziennictwa, prokuratury, sędziów, władz lokalnych, służb socjalnych we współpracę z kuratorami. Ostatnie zajęcia dotyczyły współpracy pomiędzy krajami: wymiany doświadczeń, wsparcia finansowego, wad i zalet korzystania ze wsparcia innych państw i organizacji. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie konferencji.

Wnioski

Podsumowując, konferencja w Budapeszcie pozwoliła nam spotkać się, podzielić wiedzą i doświadczeniami oraz nawiązać kontakty z kuratorami sądowymi wielu państw zarówno zachodniej jak i środkowo – wschodniej Europy. Jednak wymiana doświadczeń zdobytych podczas tworzenia systemów probacji w poszczególnych krajach, miała szczególne znaczenie dla państw, w których systemy probacji nie istnieją np. Chorwacji, Ukrainy czy Kazachstanu. Przedstawiciele tych krajów mieli możliwość zapoznania się z różnymi modelami probacji, różnymi systemami wsparcia rządowego i pozarządowego, a także z metodami pracy kuratorów, co zapewne będzie niezwykle ważne podczas tworzenia i wprowadzania w życie służb kuratorskich.

Pomimo napiętego programu zajęć organizatorzy zadbali o to, abyśmy mogli zwiedzić stolicę Węgier. Pierwszego dnia po zakończeniu zajęć zostaliśmy oprowadzeni po Parlamencie a następnie zorganizowano wycieczkę autokarową po Budapeszcie, podczas której mieliśmy okazję podziwiać zabytki i panoramę jednej z najpiękniejszych stolic Europy. Tego samego dnia wieczorem zwiedziliśmy winnicę i degustowaliśmy Tokaj oraz zjedliśmy kolację, której towarzyszył pokaz folkloru Węgierskiego.

Dodaj komentarz