NAPE przystąpiło do współpracy z Polskimi Partnerami

30 września 2005 r., w Pile, w Polsce, amerykańskie Krajowe Stowarzyszenie Managerów Probacji (NAPE) podpisało porozumienie o wzajemnej współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. Zgodnie z tym porozumieniem obie organizacje będą dążyły do utrzymywania regularnych kontaktów między polskimi i amerykańskimi kuratorami sądowymi w celu wymiany doświadczeń z pracy z przestępcami w obu krajach, wymiany informacji na temat metod pracy oraz możliwości profesjonalnego kształcenia, a także do promocji działań tej grupy zawodowej dla społeczności lokalnej jako wiarygodne i alternatywne do kary pozbawienia wolności w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych jest przodującą profesjonalną organizacją w Polsce reprezentującą interesy kuratorów sądowych w tym kraju.

Tekst opublikowano w EXECUTIVE EXCHANGE, Winter 2006

Polska doświadcza obecnie szybkich przemian w wymiarze sprawiedliwości, a w szczególności w systemie probacji. Trzy lata temu, ustawowo rozpoczęto modernizację systemu probacji w Polsce. Dodatkowo, z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r., polski rząd wprowadzając zmiany w wymiarze sprawiedliwości dostosowuje je do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. W konsekwencji przedstawiciele polskiego ministerstwa sprawiedliwości zapoznają się z innymi systemami, włączając w to system Stanów Zjednoczonych, aby porównać postępy reform, a także, aby przenieść stosowane praktyki będące odzwierciedleniem zachodnich demokracji.

Wspomagając osiągniecie założonych celów polskie ministerstwo wysłało niedawno kilka delegacji do Stanów Zjednoczonych w celu zapoznania się z wieloma aspektami amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Jedna z tych delegacji, składająca się z sędziów i kuratorów sądowych wizytowała kilka miejsc w Texasie w maju 2005 r., była zaproszona przez Correctional Management Institute Stanowego Uniwersytetu Sam Houston z Texasu, aby zapoznać się z praktykami probacyjnymi w Lone Star State. Podczas ich wizyty w Texasie polscy przedstawiciele spotkali się z przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Managerów Probacji, włączając byłych jego prezesów, Ronaldem P.Corbettem, Jr.Robertem L.Binghamem i Danem Beto oraz z członkami Tomem Plumlee, Joanną Fuller oraz Gerardem R.Hinzmanem.

We wrześniu tego roku Polacy, z kolei, zaprosili grupę przedstawicieli probacji ze Stanów Zjednoczonych do spędzenia dziesięciu dni w ich kraju i zapoznania się z praktykami oraz instytucjami polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dwie osoby pełniły rolę liderów delegacji wizytującej Polskę, członkowie NAPE, Todd Jermstad, Prawnik Departamentu Resocjalizacji i Wykonywania Orzeczeń i Nadzoru Okręgu Bell-Lampasas w Belten w Texasie i Melissa Cahill, Dyrektor Departamentu Resocjalizacji i Wykonywania Orzeczeń i Nadzoru w Okręgu Collin w McKinney w Texasie.

Najbardziej znaczącym rezultatem tej wizyty w Polsce było podpisanie, w imieniu NAPE, umowy o wzajemnej współpracy z polskimi przedstawicielami. Jermstad podpisał porozumienie w imieniu Prezesa NAPE, Cheryln K.Townsend.

W związku z podpisanym porozumieniem kilka inicjatyw jest branych pod uwagę. Jedną z nich jest wprowadzenie programu wymiany kadr kuratorskich, w którym kilku kuratorów ze Stanów Zjednoczonych będzie przebywało w Polsce przez kilka tygodni i doświadczało pracy kuratora w tym kraju, po czym kilku kuratorów z Polski zrobi to samo w Stanach Zjednoczonych, włączając w to Texas. Inną inicjatywą jest uczestnictwo w konferencjach organizowanych w obu krajach. Polska będzie gospodarzem konferencji w maju 2006 roku, NAPE razem z Instytutem Szkoleniowym APPA w lipcu 2006 r w Chicago. Celem jest uczestnictwo przedstawicielu obu krajów w tych dwóch konferencjach.

Tłumaczenie z wersji angielskiej: Renata Mejri.

Dodaj komentarz