Przemoc domowa – szkolenie…

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych organizuje szkolenie specjalistyczne dla osób pracujących ze sprawcami przemocy domowej, w tym skazanymi za przestepstwo z art. 207 par. 1 kk. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności oddziaływań na sprawców przemocy domowej w ramach realizacji programów edukacyjno-korekcyjnych. Adresatami szkolenia są kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pedagodzy i psychologowie, a także inne osoby pracujące lub chcące rozpocząć pracę ze sprawcami przemocy domowej. Szkolenie dotowane jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i odbędzie się w Poznaniu w następujących terminach: 1 edycja w dniach 5-9 czerwca 2006 roku, 2 edycja w dniach 18-22 września 2006 roku. Szkolenie jest bezpłatne i obejmuje zajęcia o charakterze warsztatowym (32 godziny) i teoretycznym (8 godzin). Stowarzyszenie nie organizuje i nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Zgłoszenia, na formularzu umieszczonym w dziale Pliki, należy przesłać do dnia 15 maja 2006 roku pod adres: Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, skrytka pocztowa 14, 60-973 Poznań Oddział 10. Z uwagi na organiczoną ilość miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych, pod wskazany w ankiecie adres mailowy, w terminie do dnia 22 maja 2006 roku. W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z organizatorem szkolenia Agnieszką Rusińską: a.rusinska@horyzont.net

Dodaj komentarz