Konferencja – Unieście 2006…

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Rednacza, niniejszym chciałbym podzielić się z Wami, informacjami na temat Konferencji Międzynarodowej, którą w dniach 24-26 maja 2006 roku w Unieściu k/Mielna organizuje Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. W Konferencji udział wezmą delegacje zagraniczne z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Polskę reprezentować będą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Policji, Służby Więziennej, instytucji pomocowych, Sędziowie oraz Kuratorzy Zawodowi członkowie Stowarzyszenia ze wszystkich Okregów Sądowych współpracujących w ramach Stowarzyszenia. Tematem wiodącym Konferencji będzie: Probacja stan obecny i perspektywy wobec oczekiwań społecznych. Patronat honorowy nad konferencją obejmie Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro. W ramach stałej współpracy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownicy naukowi tego Uniwersytetu, w osobach Pana prof. Wiesława Ambrozika oraz Pana prof. Piotra Stępniaka obejmą patronat naukowy. Jednym z głównych celów działania Stowarzyszenia, jest stałe doskonalenie metod pracy kuratorów sądowych oraz wzbogacanie naszego zawodowego warsztatu. Podczas Konferencji Uczestnicy będą mieli okazję m.in. zapoznać się z referatami na temat funkcjonowania systemów probacji w innych krajach świata i skonfrontować uzyskaną wiedzę z funkcjonowaniem rodzimego systemu probacji. Życzę wszystkim Uczestnikom Konferencji owocnego spędzenia czasu, a zaproszonym zagranicznym Gościom miłego i ciekawego pobytu w Polsce.

Dodaj komentarz