Amerykanie dziękują Polakom za gościnność

Dziś publikuję oficjalne podziękowania złożone przez Dana R. Beto w imieniu delegacji amerykańskiej na ręce Piotra Burczyka, Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Poniżej tekst w oryginale wraz z tłumaczeniem.

Wersja oryginalna: 

Mr. Piotr Burczyk, Prezes
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorow Sadowych
ul. Laczna 37/B/15
64-920 Pila
POLAND

Dear Piotr,

Both personally and on behalf of the members of the North American Delegation, I want to thank you for inviting us to Poland last month to participate in the International Probation Conference in Mielno.  The time we spend in Poland was a truly rewarding, enjoyable, and enlightening experience.

We found the conference to be extremely well organized, the presentations relevant and timely, and the venue excellent.  Having been responsible for designing and delivering conferences and training programs for a number of years, I know that considerable preparation, hard work, and attention to detail went into making your conference a success.  You have reason to be proud for this accomplishment.

In addition to participating in a very meaningful conference, we also appreciate the effort you and your colleagues put forth in providing us with a comprehensive overview of the criminal justice system in Poland.

Likewise, we appreciate the fact that you arranged for us to visit some historic sites during our stay in your beautiful country.   The hospitality and kindnesses extended to us by the Polish people will never be forgotten.

I value your friendship and the many relationships I have developed in Poland over the past few years.  It is my hope that we will continue to work together in the years to come to further advance the spirit of cooperation between our respective organizations.

Again, thank you and your colleagues for your wonderful, kind, and generous hospitality.  You all have my very best wishes.

Cordially yours,

DAN RICHARD BETO
Past President

Piotr Burczyk i Dan R. Beto

Tłumaczenie:

Drogi Piotrze,

Osobiście i w porozumieniu z członkami delegacji Ameryki Północnej bardzo chciałbym Tobie podziękować za zaproszenie nas do Polski do udziału w Międzynarodowej Konferencji Probacji w Mielnie. Czas, który spędziliśmy w Polsce był nam wynagrodzony, mile spędzony i wzbogacający nasze doświadczenia.

Konferencja była bardzo dobrze zorganizowana, prezentacje tematyczne i zgodne z harmonogramem, a miejsce spotkania wspaniałe. Będąc odpowiedzialnym za projektowanie i realizowanie konferencji i programów szkoleniowych przez wiele lat wiem, że rozważne przygotowania, ciężka praca i dopracowanie każdego szczegółu zmierzają do odniesienia sukcesu. Masz prawo być dumnym z tego, co zrobiłeś.

Dodatkowo, biorąc udział w konferencji, doceniamy wysiłki Twoich kolegów pomagających nam w poznaniu i zrozumieniu systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Ponadto, doceniamy fakt zorganizowania dla nas wizyt w historycznych miejscach podczas naszego pobytu w Twoim przepięknym kraju. Gościnność i serdeczność okazywana nam przez Polaków nigdy nie będzie zapomniana.

Doceniam wartość Twojej przyjaźni oraz wielu kontaktów nawiązanych w Polsce przez wiele ostatnich lat. Mam nadzieję, że będziemy kontynuowali naszą wspólną pracę w nadchodzących latach dla przyszłego rozwoju ducha współpracy między naszymi organizacjami.

Jeszcze raz chciałbym podziękować Tobie i Twoim kolegom za cudowną, miłą i szlachetną gościnność. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.

z serdecznością,

Dan Richard Beto
(były prezes)

Dodaj komentarz