Pomóżmy sobie, pomóżmy i innym – materiały ze szkolenia…

W dziale Pliki zamieściłem paczkę zawierającą materiały ze szkolenia zorganizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w kwietniu 2006 roku, poświęconego zagadnieniom przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniu finansowanym ze środków unijnych i Ministerstwa Sprawiedliwości brali udział kuratorzy zawodowi. Więcej o szkoleniu przeczytacie we wprowadzeniu Koordynatora Projektu, Pani Marii Karbowskiej, członkini Stowarzyszenia i Zastępcy Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych Sądu Okręgowego w Poznaniu. Całość publikacji wydano również w formie książkowej.

Dodaj komentarz