Mój staż kuratorski wynosi – wyniki sondy…

Niniejszym kończę kolejną sondę, w której udzielając odpowiedzi wskazywaliście Wasz staż kuratorski. 21 (37,5%) głosujących legitymuje się stażem od 10 do 20 lat, 13 (23,2%) wskazuje na 2 do 5 lat, 11 (19,6%) pracuje jako kuratorzy od 5 do 10 lat, 9 (16,1%) dopiero co rozpoczęło pełnić kuratorską służbę, zaś 2 (3,6%) osoby to tytani kuratorskiej profesji, którzy przepracowali już od 20 do 30 lat w zawodzie. Zabrakło wśród Uczestników ankiety osób ze stażem powyżej lat 30, jednakże zważywszy na doświadczenie z pewnością poświęcają się one pracy koncepcyjnej, nie mając czasu uczestniczyć w sondach. Któregoś dnia z pewnością do nas zawitają. W sondzie wzięło udział 56 osób, którym dziękuję za udział i zapraszam do kolejnych ankiet.

Dodaj komentarz