Programy komputerowe wspierające kuratora – wyniki sondy

Podsumowując kolejną sondę po analizie wyników stwierdzam, iż mimo wiedzy o programach komputerowych wspierających pracę kuratorów sądowych, w przeważającej mierze nie korzystacie z ich dobrodziejstwa. 12 osób (48%) nie korzysta z tej formy wsparcia wcale, 4 (16%) wskazuje, że zespoły w których pracują zamierzają je wprowadzić, zaś 2 (8%) osoby zamierzają z nich korzystać osobiście. Tylko 7 (28%) spośród głosujących używa w swojej codziennej pracy komputerowych aplikacji stworzonych dla kuratorów. Z kronikarskiego obowiązku nadmienię, iż miałem okazję testować różne rozwiązania, zaś najbardziej przydatny jak dla mnie, a co ważniejsze niewymagający do działania innych programów, okazał się program Kurator, narzędzie stale rozwijane i bezpłatnie aktualizowane.

Dodaj komentarz