Mediacja jako metoda oddziaływań resocjalizacyjnych…

W dziale Pliki zamieściłem opracowanie Pani Ewy Woźnej-Płusy, poświęcone problematyce mediacji jako metodzie oddziaływań resocjalizacyjnych. Polecam tekst Pani Kurator Specjalisty z Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wszystkim zainteresowanym mediacją, których powinien on szczególnie zainteresować.

Dodaj komentarz