Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych

W dziale Pliki umieściłem Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych, który m.in. w Dziale III – Rozdział 2 – paragraf 63, reguluje obowiązki kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej.

Dodaj komentarz