Ruszyła wymiania polsko-amerykańska

W imieniu Zarządu WSKS pragnę poinformować, że rozpoczęliśmy praktyczną wymianę kadry kuratorskiej z USA, w ramach podpisanych w 2005 i 2006 roku przez WSKS umów o współpracy, z Teksańskim Stowarzyszeniem Probacji (TPA), Narodowym Stowarzyszeniem Kadr Kierowniczych Probacji (NAPE) oraz Amerykańskim Stowarzyszeniem Probacji i Zwolnień Warunkowych (APPA). Od 15 maja, nasza koleżanka z Sądu Rejonowego w Poznaniu, na zaproszenie strony amerykańskiej, przebywa z 14-dniową wizytą w Okręgu służby kuratorskiej w San Antonio w Teksasie. Zapozna się tam z praktycznym funkcjonowaniem probacji w tym okręgu i Stanie. Strona amerykańska (APPA) zaprosiła również 10 kuratorów zawodowych, członków WSKS, w lipcu 2007 roku na konferencję międzynarodową w Filadelfii. Podczas dziesięciodniowego pobytu w USA delegacja WSKS zapozna się z funkcjonowaniem probacji w Nowym Yorku, Filadelfii, Chicago oraz w Cader Rapids. Wizyta będzie okazją do zapoznania się z praktycznym funkcjonowaniem monitoringu oraz Hosteli dla skazanych, w tym z opieką rezydencjalną realizowaną przez wyspecjalizowanych kuratorów. Wymiana kadry i uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych będzie realizowana również w latach kolejnych. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje starania, aby na ten cel pozyskiwać odpowiednie do potrzeb środki finansowe. W związku z faktem, że w wymianie mogą uczestniczyć wyłącznie kuratorzy zawodowi ze znajomością języka angielskiego, zachęcam do pilnej nauki tego języka.

Dodaj komentarz