Szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami przemocy

Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu Będziesz organizuje w 2007 roku specjalistyczne szkolenie dla osób pracujących lub podejmujących pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie. Szkolenie przygotowane zostało dla pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, kuratorów i innych osób stykających się w swojej pracy zawodowej ze sprawcami przemocy w rodzinie, które realizują lub przygotowują się do realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych. Szkolenie przeprowadzone zostanie na dwóch poziomach: podstawowym oraz zaawansowanym z warsztatem superwizyjnym. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne, które wykorzystywać będą w pracy ze sprawcami przemocy. Szkolenie podstawowe w terminach 28.05-1.06, 20.08-24.08, 10.09-14.09 2007 roku oraz szkolenie zaawansowane w terminie 11.06-14.06 2007 roku przeprowadzone zostanie w Poznaniu, a udział w nim jest bezpłatny. Szkolenie w powyższych terminach sfinansowane zostało przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie Fundacji.

Dodaj komentarz