Polska delegacja za Oceanem – fotoreportaż

Nowy York

Lipiec 2007 roku zapisze się w historii Stowarzyszenia i rozwoju relacji polsko-amerykańskich Wielkimi Literami. Kolejna tura wymiany kadr i doświadczeń, zainicjowana przez podpisanie rok temu umów o współpracy między WSKS i APPA, stała się faktem. Poniższy bogato ilustrowany reportaż przedstawi Wam to, w czym brała udział polska delegacja na amerykańskim lądzie.

W dniach od 4 do 16 lipca 2007 roku na zaproszenie Amerykańskiego Stowarzyszenia Probacji i Warunkowych Zwolnień (APPA) przebywała w USA polska delegacja w składzie:

 • Piotr Burczyk – Prezes WSKS, członek Rady Nadzorczej APPA.
 • Irena Szostak – Kurator Okręgowy okręgu poznańskiego, wiceprezes WSKS.
 • Krystyna Łyszkowska – z-ca kuratora okręgowego okręgu gdańskiego.
 • Bożena Bilska – kurator SR w Gdańsku.
 • Jan Michalski – kurator SR w Koninie.
 • Anna Mulińska – kurator SR w Gdańsku.
 • Ewa Woźna Płusa – kurator SR w Krośnie Odrzańskim.
 • Dorota Wróblewska – kurator SR w Kościanie.
 • Elżbieta Sawicka – kurator SR w Malborku.
 • Piotr Hejduk – sędzia Wydziału Penitencjarnego SO w Poznaniu.
 • Michał Laskowski – sędzia SA w Poznaniu.
 • Prof. Wiesław Ambrozik z UAM w Poznaniu.
 • Prof. Piotr Stępniak z UAM w Poznaniu.
 • Krzysztof Mycka – naczelnik Wydziału ds. Kurateli w MS.
 • Sławomir Pałka – naczelnik Wydziału ds. Rodzinnych i Nieletnich w MS.

Program pobytu polskiej delegacji w USA był perfekcyjnie zaplanowany i skrupulatnie realizowany. Czuwała nad wszystkim Deb Drahos – asystent Prezydenta APPA Geralda R. Hinzmana.

Do Nowego Yorku przylecieliśmy wieczorem 4 lipca. Na lotnisku przywitał nas osobiście Gerald Hinzman Prezydent APPA – to wielkie wyróżnienie. Opiekę nad polską delegacją w Nowym Jorku powierzono Andrzejowi Jachimczykowi, kuratorowi pracującemu w Departamencie Probacji. Andrzej jest Polakiem mieszkającym w USA od 35 lat, świetnie mówiącym w ojczystym języku. Dzięki niemu mogliśmy zobaczyć Centrum Kształcenia Kuratorów, którym kieruje Alphonzo Albright.

Jest to ośrodek zajmujący się m.in. tworzeniem programów komputerowych ułatwiających pracę kuratorom oraz ich szkoleniem (szczegóły o działalności Ośrodka znajdą się w przygotowywanym raporcie z pobytu w USA). Andrzej oprócz spraw zawodowych pokazał nam Nowy York i jego uroki: Manhattan, Broadway, most Brooklyński, Chinatown. Spacer po Nowym Yorku, w towarzystwie maratończyka, był nie lada wyczynem.

7 lipca pojechaliśmy autokarem do Filadelfii. To tylko dwie i pół godziny jazdy, a właśnie w tym mieście w dniach od 7 do 9 lipca odbywał się Kongres APPA. W Filadelfii byliśmy uczestnikami Letniego Instytutu Amerykańskiego Stowarzyszenia Probacji i Kurateli Sądowej. Polska delegacja, na prośbę organizatorów, zaprezentowała temat dotyczący “Ewolucji probacji od początku polskiej demokracji”. Nasze wystąpienia trwały łącznie pięć godzin. Każdy z członków polskiej delegacji referował określone zagadnienie. Po prezentacji odbyło się forum dyskusyjne. Nasza Koleżanka Dorota Wróblewska spisała się na medal jako tłumacz, w tym miejscu należą się jej szczególne słowa uznania i podziękowania. Cała polska prezentacja została przyjęta bardzo serdecznie i oceniona wysoko przede wszystkim za profesjonalizm i sposób przekazu.

Deb Drahos zadbała o to, by pokazać nam Filadelfię ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z Benjaminem Franklinem, współtwórcą Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Byliśmy również w Eastern State Penitentiary, więzieniu stanowym. Zakład ten, jako więzienie funkcjonował do 1971 roku. Obecnie przekształcony został w muzeum.

Więzienie zostało wybudowane jako ośrodek, w którym po raz pierwszy wprowadzono system penitencjarny zwany systemem pensylwańskim. Tu też odbywał karę pozbawienia wolności Al Capone, legendarny gangster czasów prohibicji.

9 lipca byliśmy gośćmi kuratorów Dystryktu Północnego Filadelfii.

Biuro mieści się w dzielnicy zamieszkiwanej przez mniejszości etniczne, najczęściej przez ludzi ubogich i o niskim statusie społecznym. Biuro realizuje około trzech tysięcy spraw. Warunki pracy kuratorów są nieporównywalne z polskimi standardami. Biuro kuratora stanowi boks w dużej hali.

Dozorowani nie wchodzą do pomieszczeń biurowych. Do rozmów z dozorowanymi wydzielone są oddzielne pokoje. Na jednego kuratora przypada około stu spraw. Tylko raz w tygodniu kurator ma dyżur w biurze w pozostałe dni pracuje w terenie. Praca kuratorów oceniana jest systematycznie, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności pracy.

Z biura kuratorów pojechaliśmy do Centrum Coleman’a.

Jest to ośrodek alternatywny, przeznaczony dla warunkowo zwolnionych z zakładów karnych, którzy w okresie próby złamali zasady warunkowego zwolnienia. Pensjonariusze ośrodka muszą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, różnych formach szkolenia, programach klinicznych itp.

10 lipca, we wczesnych godzinach rannych, odlecieliśmy do Chicago. Tam na lotnisku czekał na nas Andrzej Trubowicz, kolejny Polak, pracujący w Sądzie Okręgowym w Chicago w Departamencie Służb Społecznych. Pobyt w Chicago zaczęliśmy od zwiedzania Muzeum Polskiego. Muzeum prowadzi bibliotekę polską, archiwum, gdzie gromadzone są m.in. dokumenty dotyczące emigrantów z Polski oraz zbiory muzealne związane z Polską i Polakami. Było to bardzo wzruszające i interesujące spotkanie.

Po południu byliśmy w North Lawndale Adult Transition Center, ośrodku przygotowującym skazanych do warunkowego zwolnienia z zakładu karnego. Pensjonariuszy do Centrum kwalifikuje specjalna komisja penitencjarna. W ośrodku panują ostre reguły, ich złamanie powoduje powrót do zakładu karnego. Pensjonariusze wychodzą do pracy lub szkoły na zewnątrz, a po zajęciach wracają do ośrodka. Za pobyt w ośrodku płacą 20% ze swoich zarobków. Uczą się życia na wolności. Program ciekawy i przynoszący dobre efekty. Jak podała Kierowniczka Centrum Pani Debra Higens, tylko około 30% pensjonariuszy wraca do zakładu karnego.

W późnych godzinach popołudniowych ruszyliśmy autokarem do Cedar Rapids. To tylko około 250 mil od Chicago.

11 lipca, od godziny dziewiątej rozpoczęliśmy zajęcia dydaktyczne w Centrum Korekcyjnym Geralda Hinzmana w Cedar Rapids.

Menadżerowie poszczególnych zespołów kuratorskich prezentowali swoje programy (szczegóły znajdą się w przygotowywanym raporcie). W czasie czterodniowego pobytu w Cedar Rapids polska delegacja była przyjmowana przez Prokuratora Stanowego Tudge Remley’a, Prezesa Sądu Stanowego Harolda Denton’a oraz Prokuratora Federalnego. Spotkaliśmy się również z kuratorem federalnym Robertem Askelson’em.

Byliśmy z wizytą w Sądzie Stanowym,


areszcie śledczym i zakładzie poprawczym

oraz Centrum Korekcyjnym.

Niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem był udział polskiej delegacji w otwarciu Centrum Medycznego dla więźniów z zaburzeniami psychicznymi. Pani V-ce Gubernator Stanu Iowa Patty Judge przywitała polską delegację i ogłosiła, że w związku z naszym pobytem w Stanie Iowa Gubernator Chester J. Culver ogłosił tydzień od 8 do 14 lipca tygodniem kuratorów. Proklamację (na żywo) tłumaczyła Dorota Wróblewska.

Polska delegacja wszędzie była przyjmowana z honorami i szacunkiem. W niedzielę 15 lipca gościliśmy w prywatnym domu Lindy i Geralda Hinzmanów na pożegnalnym lunchu.

Były łzy pożegnania i obietnice spotkania w przyszłym roku w Polsce.

GOODBYE FRIENDS

WSKS-APPA

Dodaj komentarz