Właściwym Wojskowy Sąd Garnizonowy, który wydał wyrok…

Dziś kończę kolejną sondę. Tym razem pytanie było związane z praktyką wykonywania orzeczeń wydanych przez wojskowe sądy garnizonowe. W sondzie wzięło udział 34 osoby. 23 (67,6%) osoby wskazały, iż właściwymi do podejmowania decyzji w postępowaniu wykonawczym z wyrokiem wydanym przez sąd garnizonowy jest Wojskowy Sąd Garnizonowy, który wydał wyrok. 5 (14,7%) osób wskazało na Wojskowy Sąd Garnizonowy najbliższy ze względu na miejsce zamieszkania skazanego. 4 (11,8%) uczestników sondy udzieliło odpowiedzi, że właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy, w którym wyrok jest wykonywany. Zaś 2 (5,9%) uznało za właściwy Sąd Okręgowy, w okręgu którego mieszka skazany. Właściwą odpowiedzią jest rzecz jasna odpowiedź pierwsza, albowiem art. 3 par. 3 kkw wskazuje na właściwość wojskowego sądu garnizonowego, a komentarz do kkw Hołdy i Postulskiego wskazuje, iż uznać należy za właściwy wojskowy sąd garnizonowy, który wydał wyrok.

Dodaj komentarz