Porozumienie między UAM i WSKS – fotorelacja

Miło mi poinformować Was przed Świętami o wydarzeniu, które zapisze się na kartach historii Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wielkimi Literami. 17 grudnia 2007 roku w siedzibie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisane zostało Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych z siedzibą w Pile. Sygnatariusze Porozumienia, Prorektor prof. dr hab. Marek Kręglewski i Prezes WSKS mgr Piotr Burczyk podkreślają, że to kolejny wspólny krok na rzecz rozwoju polskiej probacji.

Podpisane przez WSKS i UAM porozumienie będąc istotnym dla dalszego rozwoju służby kuratorskiej w Polsce, stwarza możliwości kształcenia kadry kuratorskiej, przede wszystkim w ramach studiów podyplomowych. Dodatkowo, wymiana informacji o problemach badawczych związanych z kadrą kuratorską, organizowania praktyk i staży studenckich w instytucjach probacyjnych oraz kuratorskiej służby sądowej umocni polską probację. W planach jest również organizowanie wspólnych konferencji, w tym międzynarodowych, sympozjów naukowych, prowadzenia wspólnych badań. Podejmowane będą wspólne działania w zakresie kontaktów zagranicznych. Porozumienie jest również bardzo cenne i istotne ze względu na współpracę pracowników naukowych zajmujących się probacją oraz praktyków, sądowych kuratorów zawodowych. Zainicjowana współpraca będzie miała wpływ na dalsze doskonalenie warsztatu pracy kuratorów zawodowych oraz kształtowanie się poglądów naukowych dotyczących probacji. Podsumowując, to podniosłe wydarzenie wieńczące kolejny rok działalności Stowarzyszenia, stwierdzić można, iż jest ono kolejnym krokiem na rzecz rozwoju służby kuratorskiej i probacji w Polsce.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyła również delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości Francji. Delegacji przewodniczył Pan Maxime Zennou, Director for international Cooperation, który kontrasygnował aneks do porozumienia zawartego wcześniej między UAM i Sądem Okręgowym w Poznaniu a Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Francuskiej, w zakresie współpracy i wymiany kadry naukowej i kuratorskiej. Podpisy pod aneksem złożyli, ze strony francuskiej Director Maxim Zennou, zaś ze strony polskiej Rektor UAM prof. dr hab. Stanisław Lorenc i Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu SSA Krzysztof Józefowicz.

Dodaj komentarz