IV Konferencja – patronat Ministra Sprawiedliwości

Przekazując niniejszym wiadomość z ostatniej chwili, chciałbym poinformować Was o fakcie objęcia partonatu nad majową konferencją przez Ministra Sprawiedliwości, który zapowiedział również swój udział w tym doniosłym wydarzeniu. IV Międzynarodowa Konferencja będzie znaczącym forum wymiany poglądów, dotyczących perspektyw i kierunków rozwoju probacji, a trzydniowe obrady znamienitych gości uświetni m.in. występ profesjonalnego kwartetu muzycznego.

Dodaj komentarz