Przed Konferencją…

Pozostał miesiąc do IV Międzynarodowej Konferencji w Pile. Sprawy organizacyjne dobiegają końca. Uczestnicy Konferencji prócz poznania poglądów dotyczących probacji, wygłoszonych przez znamienitych prelegentów z kraju i z zagranicy, będą uczestniczyć w dyskusjach panelowych. Dziewięć lat istnienia Stowarzyszenia, działającego aktywnie na rzecz polskiej probacji, na arenie krajowej i międzynarodowej, to szereg sukcesów, a IV Międzynarodowa Konferencja w Grodzie Staszica, siedzibie WSKS, zwieńczy dzieło.

Zobacz film prezentujący miejsce Konferencji.

(Click link above to see the place of our Conference).

Dodaj komentarz