Kuratela Sądowa w Polsce – w oczekiwaniu na przełom

Dziś publikuję opracowanie autorstwa Michała Szykuta, Kuratora specjalisty w Sądzie Rejonowym w Lęborku oraz członka WSKS, który porusza niezwykle istotne kwestie dotyczące systemu probacji w Polsce i kierunków jego rozwoju. Zapraszam do lektury materiału, który jest istotnym głosem w dyskusji o przyszłości polskiej kurateli, a moment jego publikacji w przededniu IV Międzynarodowej Konferencji nie jest przypadkowy. Opracowanie pobierzecie tutaj.

Dodaj komentarz