WSKS i Razem Lepiej – razem przeciw przemocy

Z inicjatywy Romualda Burczyka, 28 maja 2008 roku doszło w Pile do spotkania Prezesów WSKS i Fundacji Razem Lepiej. W spotkaniu dotyczącym podjęcia wspólnych działań w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie uczestniczyli, Prezes WSKS Piotr Burczyk, a ze strony Fundacji Prezes Marek Szambelan i Wiceprezes Anna Samusionek.

Oba podmioty zamierzają ściśle współpracować przy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w ramach projektu obywatelskiego oraz podejmować inicjatywy zmierzające do eliminacji, a przynajmniej ograniczenia zjawiska przemocy domowej, w obliczu narastającej fali tej patologii.

Dodaj komentarz