Studenckie spojrzenie na IV Konferencję

W dniach od 12 do 14 maja 2008 roku w Pile, odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja na temat: Kuratela sądowa w zapobieganiu przestępczości i patologii społecznej w środowisku lokalnym. Organizatorem konferencji było: Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rada Terenowa Do Spraw Readaptacji Skazanych Województwa Wielkopolskiego oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu. Gośćmi honorowymi owego spotkania byli: Wiceminister Sprawiedliwości Pan Marian Cichosz oraz Prezydent Miasta Piły, Pan Zbigniew Kosmatka.

Studenci działający w Kole Naukowym Resocjalizacji „Dwa Światy” z siedzibą przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mieli przyjemność uczestniczyć w Konferencji. Członkowie naszego Koła Naukowego pomagali w organizacji konferencji poprzez pomoc w obsłudze gości zagranicznych oraz tłumaczenie wystąpień polskich profesorów i specjalistów z dziedziny kurateli. Tym samym mieliśmy możliwość wysłuchania wielu interesujących wystąpień, naszych autorytetów z dziedziny kurateli i resocjalizacji – teoretyków i praktyków. Spotkanie „twarzą w twarz” z osobistościami, których książki i inne prace naukowe stanowią źródło wiedzy podczas studiowania zagadnień resocjalizacji, było dla nas wyjątkowym przeżyciem. Dość istotnym elementem, jakże ujmującym, była możliwość rozmowy z gośćmi przybyłymi spoza granic Polski. Mieliśmy zaszczyt poznać specjalistów ds. kurateli z Wielkiej Brytanii, Francji, Australii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Była to zatem okazja do sprawdzenia w praktyce naszych nabytych umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Bardzo chętnie uczestniczyliśmy w panelach wykładowych, traktując tą możliwość jako poszerzenie swych horyzontów naukowych. W sposób szczególny zainteresowały nas wystąpienia profesora Bałandynowicza, który referował temat dotyczący polskiej probacji. Duże zaciekawienie sprawiły także wystąpienia panów profesorów: Konopczyńskiego oraz Machela. Znaczącym uzupełnieniem wystąpień polskich osobistości były także, wcześniej wspomniane, przemówienia gości z zagranicy. Zaprezentowali oni problematykę probacji oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ze swojej perspektywy, jakże dalece odbiegającej od polskiej rzeczywistości. Szczególnie entuzjastycznie przyjęte zostało wystąpienie sędziego Atkinsona, który chcąc przybliżyć uczestnikom spotkania swoją pracę, pokazał zdjęcia własnego biura, sądu oraz amerykańskich jednostek penitencjarnych. Zdjęcia były dowodem ukazującym prawdziwe realia amerykańskie. Sędzia Atkinson przedstawił konkretny plan własnej pracy, która to umożliwia dynamiczne funkcjonowanie amerykańskich sądów.

Jesteśmy szczególnie wdzięczni organizatorom Konferencji za umożliwienie nam przedstawienia własnej działalności naukowej. Koleżanki studentki zaprezentowały uczestnikom dwa tematy z dziedziny resocjalizacji, które aktualnie są przez nas badane: „Sytuacja rodzin osób pozbawionych wolności” oraz „Działalność służb kuratorskich wobec problemów rodziny”. Serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie naszych wystąpień, za wszystkie słowa motywujące do dalszych badań.

Konferencja w Pile, była okazją nie tylko do naukowej wymiany, ale również do zabawy. Dzięki uroczystej kolacji z kwartetem smyczkowym w tle oraz wieczorkom muzyczno-tanecznym stworzyła się niesamowita atmosfera życzliwości i przyjaźni. Nie brakowało również czasu na poruszające rozmowy w kuluarach, nie koniecznie na naukowe tematy.

Obcowanie z uczestnikami Konferencji dało nam możliwość nawiązania wielu ciekawych znajomości, które mamy nadzieję w niedalekiej przyszłości przekształcą się w konkretną współpracę. Jako Koło Naukowe jesteśmy wdzięczni za możliwość uczestnictwa, w tak ważnym dla nas wydarzeniu. Czujemy się podbudowani faktem, że praktycy i naukowcy czują chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, także z przyszłymi adeptami zawodu. Wierzymy, że polski system kurateli będzie się rozwijał i zwiększał swą skuteczność. Jesteśmy pełni nadziei, że zapewnienia p. Mariana Cichosza o profesjonalizacji zawodu kuratora sądowego zostaną spełnione.

Serdeczne podziękowania pragniemy w sposób szczególny skierować do Pana Prezesa WSKS Piotra Burczyka oraz do naszego Dziekana prof. Wiesława Ambrozika, za umożliwienie nam uczestnictwa w IV Konferencji Międzynarodowej. Mimo, iż od konferencji minęły dwa tygodnie, nadal żyjemy wszystkimi doświadczeniami, wspominamy wydarzenia i opowiadamy kolegom studentom spoza Koła Naukowego o tych owocnych dniach. Jako członkowie Koła Naukowego jesteśmy otwarci na dalszą współpracę – wyrażamy chęć uczestniczenia w podobnych spotkaniach tego typu.

Z wyrazami szacunku i gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich uczestników Konferencji
Studenci KN „Dwa Światy”, UAM Poznań.

Dodaj komentarz