Fundacja Razem Lepiej – zapraszamy do serwisu

Zapraszamy na nową stronę internetową Fundacji Marka Szambelana i Anny Samusionek Razem Lepiej, stworzonej przez Business Communication Group Sp. z o.o. w ramach wspierania cennych inicjatyw społecznych. Fundacja Razem Lepiej stawia sobie za cel szereg działań, przede wszystkim zaś eliminację negatywnego zjawiska przemocy domowej. Fundacja przygotowuje obywatelski projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i już niebawem rozpocznie akcję zbierania podpisów pod projektem, wraz ze swoimi partnerami, w tym Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. Zachęcamy do odwiedzania serwisu internetowego Fundacji i wspierania jej działań. Po prostu, razem lepiej.

Dodaj komentarz