II MPTP – Lębork 2008 – oj działo się!!!

II Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski jest już historią kuratorskiej piłki. Wprawdzie zespół kuratorów z okręgu koszalińskiego, który miał się potencjalnie okazać czarnym koniem mistrzostw nie dotarł na rozgrywki, to jednak zmiennicy okazali się futbolowymi wyjadaczami. Formuła tegorocznego turnieju pozwalała na rozszerzenie liczby uczestników do ośmiu drużyn, gdyż doświadczenia zdobyte w wyniku organizacji zeszłorocznych rozgrywek owocują dzisiaj stopniowym rozbudowaniem formuły. W 2008 roku w rozgrywkach uczestniczyło 8 zespołów.

 • ABPO Team (Wielka Brytania);
 • Dave Swinden Team (Wielka Brytania);
 • Drużyna reprezentująca Okręg Szczeciński (kuratorzy zawodowi);
 • Drużyna reprezentująca Okręg Gdański (kuratorzy zawodowi);
 • Sąd Okręgowy w Słupsku (sędziowie);
 • Samorząd Lęborski;
 • Jednostka Wojskowa z Siemirowic (w zastępstwie kuratorów z okręgu koszalińskiego);
 • Sąd Rejonowy w Lęborku.

Mecze stanowiły podsumowanie pobytu gości z Wielkiej Brytanii w Lęborku. W tym roku nasze miasto odwiedziło 17 Brytyjczyków. Program ich wizyty zawierał wycieczkę statkiem na wydmy ruchome do Łeby (polecamy wszystkim gościom odwiedzającym nasz region – bajkowe to miejsce!), koncert organowy i wystawę fotograficzną. Goście z Wielkiej Brytanii nie opłacali kosztów związanych z pobytem, które były finansowane przez Urząd Miasta w Lęborku, WSKS i sponsorów.

Staraliśmy się nieco zmęczyć naszych gości z Wielkiej Brytanii i Szczecina dzień przed turniejem, ale profesjonalne podejście naszych rywali do rozgrywek, udaremniło nasz fortel. Pomimo starej zasady, jesteśmy przyjaciółmi przed turniejem i po turnieju, natomiast w czasie gry po prostu nieodpuszczany, zawodnicy walczyli zgodnie z zasadami fair play do ostatniego gwizdka sędziego. Kolejność zajmowanych miejsc przedstawia się następująco:

 • Jednostka Wojskowa Siemirowice;
 • Samorząd Lęborski;
 • Sąd Rejonowy w Lęborku;
 • Sąd Okręgowy w Słupsku;
 • Kuratorzy z Okręgu Szczecińskiego;
 • ABPO Team;
 • Dave Swinden Team;
 • Kuratorzy z Okręgu Gdańskiego.

Po rozgrywkach wyjechaliśmy do Sopotu odreagowując zaangażowanie na boisku podczas dzikiej zabawy w klubie. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim uczestnikom rozgrywek a szczególnie naszym przyjaciołom z Gdańska i Szczecina, bo wnieśli  nowego ducha do turniejowej społeczności. Gdańsk – pod niekwestionowanym przywództwem Kuratorów Okręgowych, zachwycał zorganizowanym dopingiem – brawoo! Koledzy ze Szczecina zaangażowaniem na boisku i poza nim – vivat!

Podsumowując chciałbym bardzo podziękować P. Włodzimierzowi Klacie Burmistrzowi Lęborka za objęcie patronatem turnieju, a Prezesowi WSKS Piotrowi Burczykowi za organizację rozgrywek. Nie byłoby jednak tego wydarzenia, bez zaangażowania moich koleżanek i kolegów z Lęborka, bez ciężkiej pracy których nie bylibyśmy w stanie zorganizować przedsięwzięcia, dziękuję przede wszystkim:

 • Bożenie i całej jej rodzinie, która gościła u siebie naszą koleżankę z Wielkiej Brytanii;
 • Alicji i Jackowi, którzy gościli koleżankę z Wielkiej Brytanii;
 • Michałowi, który ciężko pracował podczas pobytu delegacji brytyjskich;
 • Tomkowi za koordynację sportowej strony przedsięwzięcia;
 • Kazimierzowi za opiekowanie się gośćmi podczas rozgrywek;
 • Pawłowi i Tadeuszowi za serwis fotograficzny i transport;
 • Martynie, Piotrowi i Kubie za szaleństwo w klubie.

W przyszłym roku zamierzamy rozszerzyć formułę do uczestnictwa 12 drużyn, w tym czterech z zagranicy. Czekamy na zgłoszenia i …więcej kibiców! Do zobaczenia za rok.

Dodaj komentarz