Kurator na pograniczu

Kilka miesięcy temu, przy okazji publikacji materiałów z IV Międzynarodowej Konferencji opublikowałem interesujący referat, którego autorka Ewa Woźna-Płusa, Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, prezentowała specyfikę przestępczości nadgranicznej w odniesieniu do działań kuratora w rejonie przygranicznym. Dziś chciałbym zachęcić Was do zapoznania się z rozszerzonym opracowaniem, traktującym o specyfice przestępczości nadgranicznej.

Polską wersję językową pobierzecietutaj.

Download english version, click here.

Dodaj komentarz