Unieście 2008 – fotorelacja

Tegoroczne szkolenie WSKS połączone ze zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym za nami. Mimo jesiennej aury atmosfera była gorąca, szczególnie podczas wieczoru integracyjnego. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi i powołało nowy Zarząd czwartej kadencji, w składzie:

Prezydium Zarządu:

Piotr Burczyk – Prezes
Irena Szostak – Wiceprezes
Jan Michalski – Wiceprezes
Marzena Bazimierowska – Skarbnik
Jan Stefanek – Sekretarz

Członkowie Zarządu:

Kazimierz Kordowski
Antoni Zabłocki
Grażyna Gajewska
Anna Żołądek

Podczas części merytorycznej kuratorzy uczestniczyli w profesjonalnym szkoleniu oraz wysłuchali informacji Zarządu Fundacji Razem Lepiej o działaniach zmierzających do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również referatów prelegentów przedstawiających inne zagadnienia, ściśle związane z pracą kuratora sądowego. Doszło również do podpisania Umowy o współpracy między Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych i Fundacją Razem Lepiej. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Dodaj komentarz