Konferencja w Śremie, sukcesem śremskich kuratorów

Przedstawiam Państwu sprawozdanie z przebiegu Konferencji w Śremie, która jest doskonałym przykładem dobrej kuratorskiej roboty i sukcesem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie, kierowanego przez Panią Marzenę Wojtkowiak, autorki opracowania.

Śrem, 31.10.2008 roku

 

Protokół
z Konferencji dotyczącej wykonywania kary ograniczenia wolności
na terenie działania Sądu Rejonowego w Śremie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w dniu 30.10.2008 roku z inicjatywy kuratorów ZKSS w Śremie została zorganizowana konferencja pod patronatem Prezesa Sądu Rejonowego w Śremie i Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Villi Natura w Dolsku.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Policji, Prokuratury i Sądu:

  • burmistrzowie: Dolska, Śremu, Książa Wlkp. i wójt gm. Brodnica oraz wice-starosta śremski,
  • Prezes Sądu Rejonowego w Śremie i Przewodnicząca Wydziału Karnego,
  • Prokurator Rejonowy,
  • komendanci Policji: Śrem, Dolsk, Mosina, Książ Wlkp., Brodnica,
  • przedstawiciele podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności: PGKiM Śrem, Straż Miejska Śrem, ZGK Dolsk, UM Książ Wlkp., UG Brodnica, Nadleśnictwo Konstantynowo,
  • przedstawiciel Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu,
  • kuratorzy zawodowi pionu karnego Sądu Rejonowego w Śremie.

Przebieg spotkania:

1. Powitanie przybyłych przez Panią Annę Judejko Prezesa Sądu Rejonowego w Śremie i Pana Henryka Litka Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
2. Przedstawienie kuratorów z ZKSS w Śremie i omówienie zadań oraz wykonywanych czynności przez kuratorów pionu karnego i rodzinnego – kierownik ZKSS pani Marzena Wojtkowiak.
3. Omówienie i przedstawienie dynamiki rozwoju kary ograniczenia wolności w latach 2000 – 2008 oraz danych statystycznych za lata 2005 – 2007  w poszczególnych podmiotach – prezentacja multimedialna prowadzona przez starszego kuratora Ireneusza Ratajczak.
4. Przedstawienie wykonywania kary ograniczenia wolności na terenie ZGK w Dolsku – przedstawiciel ZGK w Dolsku pan Andrzej Ratajczak.
5. Kara ograniczenia wolności jako alternatywa dla kary pozbawiania wolności  i przedstawienie informacji zawartych w raporcie dotyczącym wykonywania kary ograniczenia wolności w Sądach Rejonowych – Poznańskiego Okręgu Sadowego – kurator specjalista Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Burczyk.
6. Dyskusja dotycząca orzekania, wykonywania i nadzorowania kary ograniczenia wolności – uczestnicy spotkania.

Z przedstawionych materiałów wynika, że w Sądzie Rejonowym w Śremie w około 80% skazani wykonują w całości orzeczone prace na cele społeczne. To, że Sąd Rejonowy w Śremie należy do przodujących w zakresie efektywności wykonywania kary ograniczenia wolności potwierdza przedstawiony raport dotyczący efektywności wykonywania kary ograniczenia wolności. Uczestnicy spotkania docenili aspekt wychowawczy i społecznie pożyteczny wykonywanej kary ograniczenia wolności oraz zgodzili się, że ta kara jest odpowiednią alternatywą dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Przedstawiciele pomiotów, w których wykonywane są prace na cele społeczne wyrazili gotowość przyjmowania większej ilości osób skazanych.

Marzena Wojtkowiak – Kierownik ZKSS w Śremie

Dodaj komentarz