Prezes WSKS, pożegnanie i podsumowanie działalności

Szanowne Koleżanki i Koledzy kuratorzy, drodzy Czytelnicy.

Z przyczyn osobistych, z dniem 1 stycznia 2009 roku postanowiłem zrezygnować z funkcji Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych z siedzibą w Pile. Decyzję tą podjąłem w pełni przekonany o jej słuszności i w poczuciu dobrze spełnionego społecznego obowiązku.

Rezygnuję, pozostawiając Stowarzyszenie w bardzo dobrej kondycji merytorycznej i finansowej, w pełnym rozkwicie i rozwoju oraz ze znakomitymi perspektywami na przyszłość. Stowarzyszeniem kierowałem przez okres prawie 10 lat. Był to dla mnie niezwykle ciekawy i owocny w działaniu społecznym i zawodowym okres. W tym czasie, oprócz działalności Stowarzyszenia na terenie Polski – w tym aktywnej działalności na rzecz opracowania i uchwalenia przez Parlament Ustawy o kuratorach sądowych z 27 lipca 2001 roku, czy tak istotnego wydarzenia jak podpisanie umowy o wzajemnej współpracy między WSKS a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2007 roku, podejmowane były również aktywne działania poza granicami Polski. W imieniu Stowarzyszenia podpisałem kilka umów międzynarodowych, które były i są nadal realizowane w praktyce, umowy z:

  • Teksańskim Stowarzyszeniem Probacji TPA z USA – w roku 2005.
  • Narodowym Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Probacji NAPE z USA w roku 2005.
  • Amerykańskim Stowarzyszeniem Probacji i Warunkowych Zwolnień APPA z USA Umowa Afiliacyjna z roku 2006. WSKS stała się równoprawnym członkiem tego Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej.
  • Z Brytyjskim Stowarzyszeniem Probacji ABPO w roku 2008, zaś w roku 2002 z Okręgiem Kuratorskim w Sheffield z Wielkiej Brytanii.
  • Od roku 2004 rozpoczęto praktyczną wymianę kadry kuratorskiej między WSKS a kuratorami z Wielkiej Brytanii.
  • Od roku 2005 rozpoczęto praktyczną wymianę kadry pomiędzy WSKS a Stowarzyszeniami z USA.
  • Delegacje członków WSKS uczestniczyły w kilku oficjalnych wyjazdach na zaproszenie Brytyjczyków i Amerykanów, w tym w Konferencji Międzynarodowej w Londynie w 2004 roku i w Filadelfii w roku 2007.

W maju 2008 roku WSKS, przy udziale UAM, było organizatorem prestiżowej IV Międzynarodowej Konferencji na temat Kuratela sądowa w zapobieganiu przestępczości i patologii społecznej w środowisku lokalnym zorganizowanej w Pile, w siedzibie Stowarzyszenia. W konferencji tej brało udział, oprócz przedstawicieli z Polski, delegacje z zagranicy, w tym z: USA, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii oraz z Francji. Konferencja cieszyła się dużym uznaniem jej uczestników i uzyskała bardzo wysoką ocenę, w tym gości zagranicznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, z Wiceministrem Sprawiedliwości Panem Marianem Cichoszem na czele, który był patronem honorowym Konferencji.

Od początku istnienia Stowarzyszenia co roku organizowane były szkolenia wyjazdowe dla jego członków, które były możliwe między innymi dzięki przychylnej postawie dla działalności WSKS ze strony Prezesów Sądów Okręgowych. Szczególnie serdecznie dziękuję byłemu Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu Panu SSA Michałowi Laskowskiemu oraz obecnemu Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu Panu SSA Krzysztofowi Józefowiczowi.

Do rozwoju i promocji WSKS przyczyniło się wydatnie uruchomienie trzy lata temu naszej strony internetowej, która była i jest dynamicznym medium przekazującym szereg informacji o działalności Stowarzyszenia na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Składam serdeczne podziękowanie prowadzącemu dotychczas nasz serwis Romualdowi Burczykowi.

Drodzy Państwo, chciałem w kilku zdaniach, przy okazji mojego pożegnania, przypomnieć uzyskane osiągnięcia WSKS w okresie prawie 10 lat istnienia. Pragnę serdecznie podziękować za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Stowarzyszenia. Dziękuję za współpracę kuratorom zawodowym oraz społecznym. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę Wam drodzy Czytelnicy.

Korzystając z okazji składam wszystkim, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2009 Roku serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich marzeń w życiu osobistym oraz zawodowym.

Z poważaniem, Piotr Burczyk

Dodaj komentarz