Komunikat o zmianie składu Zarządu WSKS

Komunikat
Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych informuje, że przyjął rezygnację Kol. Piotra Burczyka z funkcji Prezesa Stowarzyszenia oraz jego rezygnację z działalności w Zarządzie. Przyjęto również rezygnację Kol. Marzeny Bazimierowskiej z pracy w Zarządzie i funkcji skarbnika.
Dnia 12.01.2009r. w Pile odbyło się posiedzenie Zarządu na którym ukonstytuował się nowy Zarząd, w składzie:

Prezes Zarządu WSKS Irena Szostak
V-ce Prezes Jan Michalski
V-ce Prezes Jan Stefanek
Skarbnik Grażyna Gajewska
Sekretarz Ewa Woźna-Płusa
Członkowie Kazimierz Kordowski
Antoni Zabłocki
Anna Żołądek

Zarząd WSKS podjął uchwałę o zmianie adresu do korespondencji
Listy można kierować na adres:

Prezes Zarządu WSKS Irena Szostak
ul Piaskowa 4-5
61-753 Poznań

Adres elektroniczny pozostaje bez zmian

Dodaj komentarz