Podziękowanie dla Piotra Burczyka

Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma
nie przez to, kim jest
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych składa serdeczne podziękowania Koledze Piotrowi Burczykowi za długoletnią pracę i zaangażowanie w działalności na rzecz Stowarzyszenia i środowiska kuratorskiego. Jako jeden z pomysłodawców i twórców Stowarzyszenia oraz jego wieloletni prezes przyczynił się do podniesienia rangi zawodu kuratora.
Zaangażowanie w pracy społecznej, zyskało uznanie zarówno na forum krajowym jak i zagranicznym. Wiedza prawnicza, duże doświadczenie zawodowe i życiowe oraz troska o wysoką jakość pracy stanowić będą trwały wkład w umacnianiu autorytetu sądownictwa, w tym kurateli.
Dziękując za dotychczasową działalność, życzymy Koledze dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Zarząd WSKS

Dodaj komentarz