11.07.2009 w piłkę gramy, a następnie…Inf. o III Międzynarodowym Probacyjnym Turnieju Piłkarskim.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Tradycyjnie już w pierwszej połowie lipca odbędzie się nasz, organizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski, nad którym patronat objął Burmistrz Miasta Lęborka. Kolejny już raz będziemy mieli możliwość stanąć do sportowej rywalizacji na gościnnym stadionie Miejskim w Lęborku. W tegorocznej edycji uczestniczyć będzie 8 zespołów piłkarskich:

ABPO Team /Wielka Brytania/,
Sąd Okręgowy w Szczecinie zespół reprezentujący służbę kuratorską z okręgu,
Sąd Okręgowy w Poznaniu zespół reprezentujący służbę kuratorską z okręgu,
Sąd Okręgowy w Koszalinie zespół reprezentujący służbę kuratorską z okręgu,
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie zespół reprezentujący środowisko służby więziennej,
Sąd Okręgowy w Słupsku,
Samorząd Lęborski zespół reprezentujący środowisko samorządowe miasta i powiatu,
Sąd Rejonowy w Lęborku.

Bardzo ważnym wymiarem turniejowych pobytów jest integracja środowiska, której punktem kulminacyjnym jest wyjazd do klubów trójmiejskich i dzika zabawa do białego rana, a bywa, że i dłużej! Liczymy na obecność wszystkich zaproszonych: piłkarzy, kibiców i przede wszystkim kibicek /warto właśnie w tym miejscu stosować feministyczną terminologię, ona istotnie wskazuje, gdzie tkwi prawdziwe atrakcyjniejsze oblicze kibicowania/. Dotychczasowe doświadczenia podpowiadają, że zaangażowanie zawodników na boisku wrasta wraz z rosnącą liczbą kibicujących koleżanek.
Zapraszamy i do zobaczenia w Lęborku.

Staż europejski. Szkolenie dla dyrektorów.

Pragniemy poinformować, iż w ramach międzynarodowego porozumienia między Sądem Okręgowym w Poznaniu, a Krajową Szkołą Sądowej Opieki i Nadzoru nad Nieletnimi we Francji w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu będzie odbywała staż europejski p. Marie Rose Waia. Opiekunem Stażu będzie kurator p. Krzysztof Drewicz. Staż będzie odbywał się w dniach od 15 do 26 czerwca 2009r.
Celem stażów europejskich jest uczulenie przyszłych dyrektorów na międzynarodowe wyzwania, jakie mogą oni napotkać w swojej praktyce zawodowej w zakresie ochrony prawnej dzieci i młodzieży w kontekście europejskim.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą stażów zobacz

Kuratorzy z USA w Wielkopolsce

W ramach Umowy o wzajemnych kontaktach, współpracy i wymianie doświadczeń z NAPE (Narodowym Stowarzyszeniem Kuratorów w USA) – Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu gościło w dniach 18-28 maja 2009r. trzy osobową delegację kuratorów z Seder Rapids stan Iowa z USA:
– Lori Jo Traeger zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy domowej,
– Catherine Anne McGinnis zajmującą się pracą z osobami uzależnionymi od narkotyków,
– Sam Black jest kierownikiem Placówki rezydencjonalnej.

Kuratorzy amerykańscy mieli prezentacje na szkoleniu kuratorów sądowych w Unieściu, które odbyło się w dniach 18-20.05.2009r. Przez okres 10 dni zapoznawali się z funkcjonowaniem sytemu probacji w Polsce, a nadto byli gośćmi UAM w Poznaniu i Pedagogium w Warszawie. Mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.
Relacje z wizyty w Polsce goście amerykańscy zamieścili na stronie internetowej:

https://iowansinpoland2009.blogspot.com/