Kuratorzy z USA w Wielkopolsce

W ramach Umowy o wzajemnych kontaktach, współpracy i wymianie doświadczeń z NAPE (Narodowym Stowarzyszeniem Kuratorów w USA) – Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu gościło w dniach 18-28 maja 2009r. trzy osobową delegację kuratorów z Seder Rapids stan Iowa z USA:
– Lori Jo Traeger zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy domowej,
– Catherine Anne McGinnis zajmującą się pracą z osobami uzależnionymi od narkotyków,
– Sam Black jest kierownikiem Placówki rezydencjonalnej.

Kuratorzy amerykańscy mieli prezentacje na szkoleniu kuratorów sądowych w Unieściu, które odbyło się w dniach 18-20.05.2009r. Przez okres 10 dni zapoznawali się z funkcjonowaniem sytemu probacji w Polsce, a nadto byli gośćmi UAM w Poznaniu i Pedagogium w Warszawie. Mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.
Relacje z wizyty w Polsce goście amerykańscy zamieścili na stronie internetowej:

https://iowansinpoland2009.blogspot.com/

Dodaj komentarz