PODZIĘKOWANIE z okazji jubileuszu X-lecia działalności

Koleżanki i koledzy członkowie
Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Kuratorów Sądowych

PODZIĘKOWANIE z okazji jubileuszu X-lecia działalności
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej organizacji. Dziękuję Członkom Stowarzyszenia , którzy z wielkim zaangażowaniem, często kosztem własnego czasu, nie szczędzili wysiłków w pracy na rzecz społeczności kuratorskiej i rozwoju probacji. Dzięki Wam cele statutowe stowarzyszenia są w pełni realizowane.

Dziękuję również wszystkim przyjaciołom z Polski, Francji, Anglii, Kanady, USA do których należą: Pan Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu Krzysztof Józefowicz, pan sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Michał Laskowski, pan sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Hejduk, pan prof. Wiesław Ambroziak UAM Poznań, pan prof. Piotr Stępniak UAM Poznań, pan Dawid Thomas menadżer kuratorskiej służby sądowej Okręgu Sheffield z Wielkiej Brytanii, pan Gerard R.Hinzman prezydent APPA (Amerykańskie Stowarzyszenie Probacji i Warunkowych Zwolnień) i pan Dan Rychard Beto honorowy prezydent NAPE (Narodowe Stowarzyszenie Kadr Kierowniczych) z USA za dotychczasową współpracę.
Życzę wszystkim, dalszych sukcesów w pracy zawodowej, oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Mam nadzieję, że nasza współpraca nadal będzie układała się tak dobrze jak dotychczas.
Prezes Zarządu WSKS
Irena Szostak

Poznań, wrzesień 2009r.

Dodaj komentarz