APEL

Cóż znaczy być solidarnym?
Znaczy nieść ciężar drugiego człowieka.
Nikt nie jest samotną wyspą.
Jesteśmy zespoleni nawet wtedy,
gdy tego nie wiemy. (J. Tischner, Etyka Solidarności)

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy
Kuratorzy zawodowi i społeczni

W dniu 16 marca br. w godzinach popołudniowych została brutalnie zamordowana pani Paulina Ozga – nasza koleżanka, kurator społeczny rodzinny z Sądu w Środzie Śląskiej. Tragedia wydarzyła się podczas pełnienia przez nią zadań związanych z wykonaniem orzeczenia sądu. Została wezwana, by nieść pomoc dziecku swoich podopiecznych. Zaatakowana znienacka nie miała szans na obronę.
Jesteśmy wstrząśnięci tym bezprzykładnym aktem barbarzyństwa i głupoty. To dowód bezprecedensowego zdziczenia obyczajów i świadectwo rozmiarów zagrożenia, jakie towarzyszy naszej pracy. Śmierć naszej koleżanki przepełnia nas bólem i żalem. Widać to wyraźnie w kondolencjach dla najbliższych, a także w wyrazach bólu,
oburzenia i słusznego gniewu na forum kuratorskim.
Nasza Koleżanka pozostawiła męża i 4 letniego syna.
Jej rodzina poniosła niewyobrażalną i niepowetowaną stratę.

Jako środowisko czujemy się zobowiązani do wyrażenia naszej solidarności z tymi, którzy zostali osieroceni wskutek tego dramatycznego zdarzenia. Wyrazem tej solidarności niechaj będzie zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy rodzinie pani kurator Pauliny Ozgi. Proponujemy wpłatę kwoty 10 zł lub wyższej. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną niezwłocznie przekazane na konto rodziny zmarłej.
Proponujemy, aby kierownicy zespołów poinformowali o tej inicjatywie wszystkich kuratorów w zespole, w tym także kuratorów społecznych, a zebrane pieniądze przesłali na utworzone w tym celu subkonto Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych o numerze:
32 1940 1076 3066 4564 0005 0000
z dopiskiem darowizna dla dziecka kurator Pauliny

Prosimy, aby zebrane pieniądze zostały wpłacone na wskazane konto do dnia
7 kwietnia 2010 r.

Choć nie możemy odwrócić tego co się wydarzyło, pragniemy być solidarni z najbliższymi naszej tragicznie zmarłej koleżanki, a szczególnie pamiętać o sytuacji jej czteroletniego syna.

Z poważaniem

KURATOR OKRĘGOWY
Sądu Okręgowego w Gdańsku
Krzysztof Stasiak

KURATOR OKRĘGOWY
Sądu Okręgowego w Słupsku
Tadeusz Jedynak

Pismo przewodnie Prezydium Krajowej Rady Kuratorów

Dodaj komentarz