Zgromadzenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych

Poznań, dnia 30.03.2010r.
Koleżanki i Koledzy
Członkowie WSKS

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, zgodnie z paragrafem 19 Statutu zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 12.05.2010 r o godz. 15oo w sali konferencyjnej Policyjnego Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego KROKUS w Unieściu k/Mielna ul. 6-go Marca 13.
Zgodnie z paragrafem 12 pkt 3 Statutu, członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek brać czynny udział w walnym zgromadzeniu.
Porządek Walnego Zgromadzenia:
1. Podjęcie uchwały dotyczącej dokonania niezbędnych zmian w statucie WSKS.
2. Obchody 10-lecia działalności WSKS.

Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi zmianami do statutu, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia (tutaj).

W imieniu Zarządu
Sekretarz WSKS
Ewa Woźna-Płusa

Dodaj komentarz