Pomoc dla powodzian.

Od kilku tygodni przez Polskę przechodzi fala powodzi a jej rozmiary są niewyobrażalne. Niszczy wszystko co stanie jej na drodze. Ludzie często tracą dorobek całego życia.

Tak jak 13 lat temu tak i dzisiaj chcemy pomóc poszkodowanym w powodzi kuratorom.

Prezes Zarządu WSKSIrena Szostak zwróciła się do Kuratorów Okręgowych w Katowicach,Kielcach,Krakowie, Lublinie, Opolu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu z pismem następującej treści:
Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją powodziową w Polsce. Obserwujemy zmagania wieluosób z sytuacją, w której się znaleźli. W przypadku, gdyby któryś z kuratorów znalazł się w trudnej sytuacji związanej z powodzią deklarujemy swoją pomoc.
Do tej chwili otrzymali odpowiedźod Kuratora OkręgowegoSądu Okręgowego w Kielcach o treści :
W naszym okręgu jedenkurator zawodowy pan Szymon Kasak zatrudniony w SR Opatów, a mieszkający w Sandomierzu, w wyniku powodzi utracił cały swój dobytek (dom został zalany po dach). Również dwóch kuratorów społecznych z SR Sandomierz straciło prawie wszystko. Organizujemy pomoc od wszystkich kuratorów w okręgu, ale z powodu bardzo dużych strat, potrzeb jest bardzo wiele i każda kolejna pomoc jest przyjęta z wdzięcznością.
Kierując się odruchem serca i solidarności z poszkodowanymi w powodziuruchomiliśmy konto bankowe, na które członkowie WSKSa także osoby nie należące do Stowarzyszenia mogą przekazywać środki finansowe.
Konto bankowe z dopiskiem – dla powodzian
Bank Millennium: 71 1160 2202 0000 0001 6297 8441
 

Dodaj komentarz