Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów 2011

W dniu 8 kwietnia 2011r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu odbyło się Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów, które miało następujący przebieg:

I Część:

1. Otwarcie Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów przez Kuratora Okręgowego p. Irenę Szostak.
2. Sprawozdanie z działalności i organizacji Kuratorskiej Służby Sądowej za rok 2010r. – Kurator Okręgowy p. Irena Szostak
3. Wystąpienia zaproszonych gości:
• Prezes Sądu Okręgowego – SSA Krzysztof Józefowicz
• Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Stanisław Chmielewski, nowelizacja KKW, szkolenia, doskonalenie…
• Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego – SSO Piotr Hejduk, zmiana przepisów, dozór elektroniczny, zwiększona rola kuratorów zawodowych w postępowaniu wykonawczym.
• Przewodniczący Krajowej rady Kuratorów – Andrzej Martuszewicz, duży wzrost obciążenia, zmiany KKW nieadekwatne do oczekiwań.
• Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Stanisław Chmielewski – podsumowanie spotkania.
4. Wręczenie kwiatów i podziękowanie za wieloletnią współpracę Prezesowi Sądu Okręgowego Krzysztofowi Józefowiczowi – Kurator Okręgowy p. Irena Szostak.

II Część:

1. Prezentacja Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Okręgowego w Poznaniu – Kurator Okręgowy p. Irena Szostak.
2. Prezentacje multimedialne dotyczące pracy kuratora sądowego:
• film o pracy kuratora sądowego – autor kurator specjalista Piotr Wojnowski SR Poznań Stare Miasto,
• film o wykonywaniu kary ograniczenia wolności – starszy kurator Jakub Hejduk,
• film o zagrożeniach i bezpieczeństwie w pracy kuratora sądowego – St kurator Joanna Wichura-Jankowska i St kurator Lidia Legawiec Starosta SR Oborniki,
• prezentacja o współpracy ze środowiskiem lokalnym – kurator specjalista Ewa Pawlikowska- Adamczak SR Trzcianka,
• sprawozdanie ze szkolenia kuratorów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Analiza Transakcyjna – Joanna Gosk Pracownia Psychologiczna Spotkanie,
• sprawozdanie z działalności Fundacji Nowa Droga w roku 2010 roku – kurator specjalista Robert Jankowiak SR Poznań Grunwald i Jeżyce,
• sprawozdanie z działalności Krajowego Resocjalizacji w 2010 roku wiceprezes WSKS –kurator specjalista Ewa Fons,
• sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych – Wiceprezes WSKS – kurator specjalista Jan Stefanek,
3. Sprawozdanie z nadzoru nad działalnością kuratorów pionu rodzinnego zastępca Kuratora Okręgowego p. Jarosław Konarkowski.
4. Sprawozdanie z nadzoru nad działalnością kuratorów pionu karnego – zastępca Kuratora Okręgowego p. Agnieszka Rusińska oraz p. Wojciech Mroczkowski – kurator delegowany do Sądu Okręgowego.
5. Sprawozdanie z działalności KRK – delegat kurator specjalista Karol Knop.
6. Zamknięcie posiedzenia Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów przez Kuratora Okręgowego p. Irenę Szostak.

Dodaj komentarz