Unieście ‘2011 – Szkolenie, wybory, fajerwerki…

W dniach 18-20 maja w Unieściu odbył się kolejny zjazd szkoleniowy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych połączony z Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym. Uczestniczyło w nim niemal 200 członków WSKS.

Ramowy program

szkolenia organizowanego przez WSKS w Unieściu

    w dniach 18-20 maja 2011r.

18 maja 2011
13.00-14.00 – obiad
14.00-14.30 –serwis kawowy
14.30 – rozpoczęcie szkolenia – Irena Szostak – Kurator Okręgowy
14.30-15.30 Sędzia Hejduk
15.00-18.30 – zajęcia szkoleniowe prowadzone przez Pracownię Psychologiczną “Spotkanie”
20.00 – uroczysta kolacja połączona z dyskoteką
23.00 – pokaz ogni sztucznych na plaży

19 maja 2011
8.30 – 9.30 – śniadanie
10.00 – 13.30 – zajęcia szkoleniowe prowadzone przez Pracownię Psychologiczną “Spotkanie”
14.00-15.00 – obiad
15.00 – 15.30 – serwis kawowy
15.00-18.00 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
19.00 – kolacja połączona z dyskoteką

20 maja 2011r.
8.00 – 9.30 – śniadanie
10. 00 – 11. 30 – zajęcia szkoleniowe – SSO Piotr Hejduk. Dozór elektroniczny
11.30 – zakończenie szkolenia  – Prezes Zarządu WSKS
Opuszczenie bazy hotelowej do godz. 13.00

 

W części szkoleniowej wykładowcami byli: SSO Piotr Hejduk  – sędzia Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu i  Pani Joanna Gosk  – psycholog, trener Pracowni Psychologicznej „Spotkanie” w Poznaniu
Pan sędzia Piotr Hejduk w swoim wystąpieniu omówił dotychczasowe doświadczenia dotyczące stosowania dozoru elektronicznego wskazując jednocześnie na możliwe kierunki rozwoju tej formy probacji związane chociażby z realizowaniem zakazów stadionowych, co w kontekście zbliżających się mistrzostw Europu w piłce nożnej EURO’2012 wydaje się niemal przesądzone.

Zajęcia prowadzone przez Panią psycholog Joannę Gosk pod hasłem: „Budowanie relacji, a gry  psychologiczne”  miały za zadanie uświadomienie uczestnikom faktu, że w swej pracy zarówno w relacjach z podopiecznymi, współpracownikami jak i szefostwem mają bardzo często do czynienia z „trójkątem dramatycznym Karpmana”, który jest tak naprawdę podstawowym fundamentem powstawania i przebiegu gier psychologicznych. Z założenia gry te mimo, iż pozornie mogą przynosić stronom (jednej ze stron) korzyść w formie „wypłaty”, ale de facto, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, są wypalające, niszczące, destruktywne  i jedynym sposobem na uniknięcie tych negatywnych skutków jest odpowiednio wczesne rozpoznanie gry i wyjście z niej. Alternatywą do gier jest budowanie relacji w oparciu o Analizę Transakcyjną. Oczywiście najbardziej wskazanym jest tworzenie porozumienia na poziomie Dorosły-Dorosły, chociaż z naszych zawodowych doświadczeń wynika, że bardzo często musimy zaczynać od budowania z podopiecznymi relacji z pozycji Rodzic – Dziecko, co i tak jest niewątpliwie lepszym rozwiązaniem niż wchodzenie w różnego rodzaju gry psychologiczne. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia.

W ramach zjazdu odbyło się  też Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Zebrani udzieli absolutorium Zarządowi  WSKS za miniony rok. W związku z tym, że dobiegła końca trzyletnia kadencja konieczne były wybory.

Większość członków dotychczasowego Zarządu na czele z Panią prezes Ireną Szostak zrezygnowała z pełnienia funkcji . Sekretarzem stowarzyszenia pozostała Ewa Woźna-Płusa  (SR Krosno Odrzańskie), a członek poprzedniego Zarządu Anna Żołądek (SR Elbląg) została jednym nowych wiceprezesów. Ponadto w drodze wyborów w nowym Zarządzie WSKS znaleźli się: prezes Wojciech Mroczkowski  (SO Poznań), wiceprezes Witold Czubak (SR Ostrów Wielkopolski), skarbnik  Hanna Andrzejewska (SR Poznań Stare Miasto); członkowie – Ewa Sotnik-Pelutis (SR Słupsk), Halina Wojnicz (SR Konin), Marcin Iwanowski (SR Śrem), Radosław Kossakowski (SR Gniezno), Paweł Czerny (SR Poznań Nowe Miasto i Wilda), Łukasz Storch  (SR Koszalin). Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto też kilka uchwał – między innymi dotyczącą podwyższenia składek członkowskich z dotychczasowych 15 zł do 20 zł począwszy od 1 lipca bieżącego roku.

Podczas zjazdu  był też czas na rozrywkę. W tym roku zrezygnowano z grilla. Były natomiast dwie dyskoteki.

Z pewnością na długo w pamięci uczestników pozostanie pokaz fajerwerków  na plaży zwłaszcza, że warunki pogodowe były znakomite.

Dodaj komentarz