Seminarium resocjalizacyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym organizowanym w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych jest partnerem tego przedsięwzięcia.

Zakład Pedagogiki Wsparcia i Pomocy Społecznej

oraz

Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji

i Readaptacji Społecznej

zapraszają

do udziału w seminarium naukowym nt:

Teoretyczne i praktyczne przestrzenie resocjalizacji i pracy socjalnej

Seminarium odbędzie w dniu 20 kwietnia 2012 roku

w siedzibie WWSSE

przy ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wlkp.

Zgłoszenia udziału w seminarium można składać do dnia 3 kwietnia 2012r. w formie elektronicznej

na adres: info@wwsse.pl , lub Przemfish@gmail.com

bądź fax’em: 61 22 24 557

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie internetowej WWSSE oraz pod numerem telefonu 61 22 24 556

 

 

 


Zasady przygotowania materiałów publikacyjnych

Celem dochowania wymogów formalnych i technicznych związanych z edycją tekstów uprzejmie proszę, aby:

 1. rozmiary opracowań składanych przez nauczycieli akademickich nie przekraczały 20 stron;
 2. rozmiary opracowań składanych przez studentów nie przekraczały 8 stron;
 3. pliki zachowane były w programie Microsoft Word i przesłane na adres: Przemfish@gmail.com
 4. czcionka: Times New Roman, 12p.;
 5. interlinia 1,5;
 6. odstępy pomiędzy znakami 1,2;
 7. opatrywać tekst przypisami dolnymi, wg wzoru: E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008, s. 100.
 8. tekst opatrzony był: imieniem i nazwiskiem autora, stopniem, tytułem naukowym;
 9. w opracowaniach wyróżnić:
 1. a) tytuł,
 2. b) wstęp,
 3. c) nagłówki tytułowe kolejno rozpatrywanych zagadnień,
 4. d) zakończenie,
 5. e) bibliografię – alfabetycznie wg wzoru – zobacz:

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008.

 

 


Zgłoszenie udziału w seminarium naukowym*

 1. Teoretyczne i praktyczne przestrzenie resocjalizacji

i pracy socjalnej

Imię, nazwisko

tytuł i stopień naukowy

Reprezentowana instytucja
Tytuł wystąpienia
Adres korespondencyjny
Adres poczty elektronicznej
Zapotrzebowanie na sprzęt techniczny (podkreślić właściwe lub wpisać potrzebny sprzęt)
komputer, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma
inne:

* Zgłoszenia udziału w seminarium można składać do dnia 3 kwietnia 2012r. w formie elektronicznej na adres: info@wwsse.pl , lub Przemfish@gmail.com .

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:

61 22 24 556

500002126

Szczegóły organizacyjne dotyczące seminarium zostaną przekazane w kolejnym komunikacie, po zamknięciu listy zgłoszeń uczestników

Dodaj komentarz