Unieście 2012

W dniach 16-18 maja członkowie WSKS uczestniczyli w kolejnym zjeździe szkoleniowym połączonym z Walnym Zgromadzeniem naszego stowarzyszenia. Miejscem szkolenia był tradycyjnie ośrodek policyjny w Unieściu. Spotkanie rozpoczęło się nietypowo, bo od zwołania Walnego Zgromadzenia. Obrady nie były zbyt burzliwe, chociaż tematyka dotycząca relatywnego obniżenia uposażenia kuratorów w związku ze zwiększającymi się kosztami wywołała sporo emocji. W konkluzji uzgodniono konieczność współpracy z innymi stowarzyszeniami w całym kraju i Krajową Radą Kuratorów w celu wypracowania wspólnych postulatów, które mogłyby być kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W części szkoleniowej prelegentami byli:

SSO Piotr Hejduk – Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu

SSR Dariusz Małecki – Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Pile

Roman Pomianowski – psycholog, terapeuta

Sędzia Piotr Hejduk w swym wykładzie omówił prawa i obowiązki kuratora sądowego związane z wykonywaniem dozoru po nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2012 r. Sędzia Dariusz Małecki poruszył kilka tematów związanych z praca kuratorów rodzinnych skupiając się na:
– problematyce postępowania kuratora w sytuacji wykonywanie orzeczeń w przedmiocie kontaktów rodzica z dzieckiem w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego obowiązującego od dnia 13 sierpnia 2011 r
– kontroli wykonywania obowiązków nałożonych na nieletniego i rodziców na podstawie § 13.1 oraz § 14.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych.

Bardzo ciekawy, przekazany w sposób niezwykle emocjonalny wykład miał Pan Roman Pomianowski. Poznański psycholog i terapeuta znany głównie z badań nad wyuczoną bezradnością tym razem skupił się na zagrożeniach wynikających z pułapki zadłużenia starając się udowodnić, że problem ten może mieć bardzo poważne konsekwencje, a dotyczy nie tylko naszych podopiecznych, ale też sporej grupy społeczności nie mającej nigdy problemów z prawem.

Mimo niesprzyjającej pogody (chłód i silny wiatr) popołudniami była okazja do nadmorskich spacerów, a wieczorne kolacje uatrakcyjnione przez parę DJ’ów Breakfast Brothers pozwoliły nam na chwile relaksu. Co odważniejsi wzięli udział w konkursie karaoke zdobywając w nagrodę „Złote Rybki”. Ze względu na silny wiatr nie udało nam się przeprowadzić planowanej operacji wypuszczenia setki lampionów szczęścia, ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku warunki pogodowe będą bardziej sprzyjające i pozwolą nam to uczynić. Cieszymy się również z tego, że coroczne nasze spotkania są także okazją do spotkań i rozmów, na które w trakcie całego roku nie ma czasu. Mając nadzieję, że miło spędziliście czas, dziękujemy bardzo wszystkim za udział w tegorocznym zjeździe.

Za nadesłane zdjęcia dziękujemy Pawłowi Woźnemu.

Dodaj komentarz