Lębork 2012

nagwek_lbork_zaproszenie.jpg

 

Lębork, dnia 12 czerwca 2012 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu organizatorów VI Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego, chcielibyśmy poinformować o konferencyjnym spotkaniu nt Teoretyczne i praktyczne przestrzenie resocjalizacji i pracy socjalnej, które odbędzie się w Lęborskim Centrum Kultury Fregata w dniu 06 lipca 2012 w godz. 13.00 17.00. W spotkaniu uczestniczyć będą reprezentanci środowiska lokalnego, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, kuratorzy sądowi z okręgów: poznańskiego, szczecińskiego, warszawskiego, elbląskiego, słupskiego, koszalińskiego, gdańskiego, pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz goście reprezentujący stowarzyszenie kuratorskie ABPO z Wielkiej Brytanii i służby socjalne z Niemiec.

Dnia 07 lipca 2012 odbędzie się VI Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski na Stadionie Miejskim w Lęborku.

W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyć będą drużyny reprezentujące środowiska probacyjne z kraju i zagranicy:

 •  kuratorzy z okręgu szczecińskiego
 •  kuratorzy z okręgów warszawskich
 • kuratorzy z okręgu poznańskiego
 •  ABPO Team /Wielka Brytania/
 • Sąd Okręgowy Słupsk
 •  Policja z Lęborka
 • Samorząd lęborski
 •  Sąd Rejonowy w Lęborku.

Organizatorami konferencji i turnieju są: Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Urząd Miasta Lęborka oraz WSSE w Środzie Wielkopolskiej, a patronem spotkań jest Burmistrz Miasta Lęborka.

Zapraszamy

Kuratorzy z ZKSS w Lęborku

Plan konferencji nt. Teoretyczne i praktyczne przestrzenie resocjalizacji i pracy socjalnej, LCK w Lęborku 06 lipca 2012 r. oraz  VI Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego, Stadion Miejski w Lęborku 07 lipca 2012 r.

13.00 – 13.30

 • Otwarcie spotkania przez Burmistrza Miasta Lęborka.
 • Okolicznościowe wystąpienie przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Pana Andrzeja Martuszewicza.

13.30 – 15.00 Część Pierwsza

 •  Filozofia kreowania resocjalizacyjnej rzeczywistości zakładu
  poprawczego. Casus Zakładu Poprawczego w Poznaniu,
  Sebastian Dec, dyrektor Zakładu Poprawczego w Poznaniu, Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Resocjalizacji “Horyzont”.
 • Lokalność, lokalność i makroskala funkcji społecznej zakładu poprawczego, dr Przemysław Frąckowiak, z-ca dyrektora ZP w Poznaniu, Rektor WWSSE w Środzie Wielkopolskiej.
 •  Zagadnienia koordynacji pracy wychowawczej w zakładzie poprawczym, Izabela Maciaszczyk, z-ca kierownika internatu w ZP Poznań.
 •  Arteterapia w praktyce resocjalizacyjnej zakładu poprawczego, Anna Kruszyk.
 • Resocjalizacyjna i diagnostyczna funkcja Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, Jacek Łupaczewski dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach.
 • Modelowanie jako warunek (nie)skutecznego wychowania resocjalizującego, Wiesław Nynca kierownik internatu w SDN Chojnice, doktorant Uniwersytet Gdański.
 • Praca socjalna z długoterminowo bezrobotnymi w Niemczech – realizacja programu Perspective A.B.S., Roman Zielonka Koordynator Projektu, Specjalista ds. Uzależnień /Niemcy/.

15.00 – 15.20 Przerwa /kawa, herbata, zimny bufet

15.20 – 17.20 Część Druga

 • Prawne aspekty pracy kuratora sądowego, sędzia Jacek Żółć, przewodniczący Wydziału Karnego w Sądzie Okręgowym w Słupsku.
 • Wiedza o agresji jako podstawa do podejmowania właściwych oddziaływań korekcyjnych, Anna Janus – Dębska kurator okręgowy w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa Praga, sekretarz KRK.
 • Wiktymizacja zawodowych kuratorów sądowych, dr Ewelina Wojtera kurator specjalista delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości RP.
 • Bezpieczeństwo pracy a odpowiedzialność dyscyplinarna sądowego kuratora zawodowego, Sławomir Stasiorowski starszy kurator zawodowy w ZKSS w Sądzie Rejonowym w Iławie, delegat z okręgu elbląskiego do KRK.
 • Specyfika pracy kuratora zawodowego na przykładzie Sądu Okręgowego w Poznaniu, Irena Szostak kurator okręgowy w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wojciech Mroczkowski kurator specjalista w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.
 • Sukcesy i porażki w pracy kuratora sądowego w Polsce i Wielkiej Brytanii – perspektywa porównawcza, dr Michał Szykut kurator zawodowy ZKSS w Lęborku, UMK w Toruniu.
 • Praca kuratora ze sprawcą i ofiarą przemocy w rodzinie – doświadczenia brytyjskie, Robert Cotterell kurator zawodowy, kierownik ZKSS w Sheffield.

VI Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski, Stadion Miejski w Lęborku, dnia 07.07.12 r.

 • 9.30 – uroczyste otwarcie turnieju.
 • 10.00 – 14.00 – rozgrywki piłkarskie.
 • 14.20 – 15.00 – wręczenie nagród i zakończenie turnieju.
 • 15.00 – integracyjne spotkanie wszystkich uczestników VI Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego.

Dodaj komentarz