Komunikat

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych informuje, że walne zgromadzenie członków stowarzyszenia połączone ze szkoleniem odbędzie się w Unieściu w dniach 15-17.05.2013r. Szczegółowe informacje dotycząceprogramu i tematyki szkolenia zostaną przesłane członkom stowarzyszenia w terminie póżniejszym.

Dodaj komentarz